از ساخت وسازهای جدید تا تامین سیستم های گرمایشی مدارس

به گزارش وبلاگ فیسی بوک، مدارس پیشانی و چهره نظام آموزشی کشور هستند و تامین فضای آموزشی درخور شان و مناسب دانش آموزان از جمله حقوق و مطالبات به حق مردمی است. با وجود رشد سنواتی بودجه این امر، مسائل اعتباری برای تامین و ساخت مدارس همیشه وجود داشته است به گونه ای که گفته می گردد همچنان یک سوم مدارس کشور ناایمن اند و بعضی مناطق از جمله تهران در فقر فضای آموزشی به سر می برند.

از ساخت وسازهای جدید تا تامین سیستم های گرمایشی مدارس

به گزارش وبلاگ فیسی بوک، در این گزارش مروری بر بعضی اقدامات شاخص اجرا شده در این حوزه از جمله جمع آوری مدارس خشت و گلی، یاری به تکمیل پروژه های نیمه تمام آموزشی، مشارکت خیرین در امر مدرسه سازی خواهیم داشت.

فرایند تخصیص اعتبارات مدرسه سازی

در سال 1396، مجموع اعتبارات مصوب پیوست یک قانون بودجه سازمان نوسازی مارس 8444 میلیارد ریال بوده است. در سال 1397، اعتبارات قانون (پیوست یک) با افزایش 90 درصدی به بیش از 16 هزار و 116 میلیارد ریال رسید.

در سال 1398، نیز اعتبارات این سازمان به بیش از 29 هزار و 22 میلیارد ریال افزایش یافت که افزایش 80 درصدی نسبت به سال 1397 را نشان می دهد.

اعتبارات سال 1399 نیز با وجود شرایط سخت کشور با گزارشات توجیهی تهیه شده با افزایش 68 درصدی به 48 هزار و 619 میلیارد ریال افزایش یافت.

در مجموع اعتبارات مصوب این سازمان در سال 1399 نسبت به سال 1396، رشد 476 درصدی داشته است.

تصویر زیر، افزایش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را طی سال های 1396 تا 1399 را نشان می دهد.

در سال 1397، سه میلیون و 142 هزار و 71 میلیون ریال از محل حساب ذخیره ارزی به اعتبار تخصیص یافته اضافه شد.

در سال 1398 نیز 565 هزار و 876 میلیون ریال از محل حساب ذخیره ارزی به اعتبار تخصیص یافته اضافه شد.

شرایط تخصیص سالیانه اعتبارات این سازمان به همراه رشد آن طی سال های 1396 الی 1399 نیز به قرار زیر است:

اما در ادامه مروری بر چند اقدام مهم خواهیم داشت:

آخرین شرایط ساخت مدارس در مناطق سیل و زلزله زده

زلزله استان کرمانشاه

زلزله 21 آبانماه 1396 در سرپل ذهاب 78 مدرسه (25 مدرسه شهری و 53 مدرسه روستایی) با 415 کلاس در شهرستان های سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی، دالاهو، گیلانغرب، قصرشیرین را دچار آسیب های جزیی و کلی کرد.

مجموع خسارت وارده به فضاهای آموزش و پرورش در حدود 1450 میلیارد ریال برآورد شد. تا انتها سال 1398، تعداد 167 مدرسه با 640 کلاس درس در مناطق زلزله زده بازسازی و به بهره برداری رسیدند.

گفتنی است 800 میلیارد ریال از اعتبار مورد احتیاج برای بازسازی مدارس از اعتبارات ملی، 100 میلیارد ریال از اعتبارات استانی و 1100 میلیارد ریال از اعتباراتی که خیرین مدرسه ساز متعهد شدند، تامین شد و سرانه آموزشی استان کرمانشاه که قبل از وقوع زلزله 6.58 مترمربع بود با افتتاح پروژه های بهره برداری شده به 7.21 مترمربع افزایش یافت.

سیل فروردین سال 1398(استان های گلستان، لرستان و خوزستان)

در سیل فروردین ماه 1398 در سه استان خوزستان، لرستان و گلستان در مجموع 122 مدرسه با 538 کلاس درس تخریب و به 4118 کلاس درس نیز آسیب جزیی و اساسی وارد آمد؛ تجهیزات 370 مدرسه نیز آسیب جدی دیدند.

تا مهرماه 1398 تعمیرات اساسی و جزیی تمامی مدارس (100 درصد کلاس های احتیاجمند تعمیرات) به انتها رسیده و با شروع سال تحصیلی، این مدارس به بهره برداری رسیدند. تا انتها سال 1398، 67 مدرسه با 255 کلاس درس (بیش از 50 درصد مدارس تخریبی) در مناطق سیل زده بازسازی و به بهره برداری رسیدند و پیش بینی می گردد سایر پروژه ها نیز تا مهرماه سال 1399 به بهره برداری برسند.

برای بازسازی این مدارس از 703 میلیارد ریال اعتبارات ملی، 2/47 میلیارد ریال اعتبارات استانی،1020 میلیارد ریال (600 میلیارد ریال استان لرستان و 420 میلیارد ریال استان گلستان) از محل ماده (10) مدیریت بحران، 500 میلیارد ریال اعتبارات وزارت نفت و 2100 میلیارد ریال اعتبارات تعهد شده خیرین مدرسه ساز استفاده شده است.

جمع آوری مدارس خشتی و گلی

بناهای خشت و گلی عموماً از لحاظ سازه ای ضعیف بوده و احتمال فرو ریختن آنها در زلزله های متوسط و عظیم بسیار زیاد خواهد بود. با وجود تاکیدات مستمر وزرای آموزش و پرورش در سال های گذشته بر جمع آوری این نوع از مدارس، برچیدن این گونه مدارس میسر نشد.

طبق آمارها در ابتدای سال 1397، تعداد 1006 کلاس درس با مصالح خشت و گلی در کشور وجود داشت که بیشترین تعداد کلاس های درس خشتی و گلی در استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، گیلان و یزد قرار داشتند.

در نهایت با عزم جدی و کوشش مجدانه ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در انتها بهمن ماه 1398 تمامی کلاس های خشتی و گلی کشور با اعتباری بالغ بر 287 میلیارد ریال جمع آوری شد.

آخرین شرایط استانداردسازی سیستم های گرمایشی و سرمایشی مدارس

آتش سوزی در مدارس همواره درد و آلامی جانکاه در جامعه بوده است. دانش آموزان، آینده سازان این مرزو بوم که با هزاران امید در جستجوی آرزوهای بچگانه خود راهی مدارس می شوند تا شاید نقش های اجتماعی آینده کشور را، بر عهده گیرند ناگاه، ناخواسته در محاصره آتش آسیب های جسمی و روحی جانکاهی می بینند که تا انتها عمر همراه آنان خواهد بود.

در ابتدای سال 1396 در حدود 136 هزار کلاس درس با بخاری های نفتی و گازی در کشور وجود داشت و حذف آن ها از سال 1397 با برنامه ریزی جامع اجرا شده در دستور کار وزارت آموزش و پرورش نهاده شد.

این در حالی بود که تعدادی از مدارس از نعمت گاز بهره مند بودند و با این وجود از بخاری های نفتی استفاده می کردند، بخاری هایی که با توجه به احتیاج به ذخیره نفت، ضریب خطرپذیری بالایی برای دانش آموزان داشته و همواره یکی از علل اصلی آتش سوزی مدارس است.

در گام اول برچیدن 24 هزار بخاری های نفتی دارای علمک گاز در دستور کار نهاده شد و همزمان با این اقدام نیز در مناطقی که برچیدن بخاری های نفتی علمک دار در حال اجرا بود، استانداردسازی انواع بخاری های نفتی و گازی دیگر نیز در دستور کار نهاده شد که در مجموع طی سال 1398 تعداد 50 هزار کلاس درس از نظر سیستم گرمایش استاندارد شد.

مشارکت خیرین در احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی

طرح تکمیل فضاهای آموزشی نیمه تمام که 50 درصد آن توسط خیرین تامین شده باشد در سال 1379 به منظور حمایت از مشارکت خیرین مدرسه ساز ایجاد شد، مطابق قانون به میزان مشارکت خیرین در توسعه فضاهای آموزشی، دولت اعتبار مورد احتیاج آن را تامین خواهد نمود.

در این طرح، اگر خیرین 50 درصد پروژه های آموزشی را برعهده گرفته و به انتها رسانند، 50 درصد باقی مانده به وسیله اعتبار ملی انجام خواهد پذیرفت.

در سال 1396 تعهدات خیرین مدرسه ساز 8039 میلیارد ریال بوده است که بیش از 56 درصد آن معادل 4516 میلیارد ریال تحقق یافت. در سال 1397 تعهدات با 55 درصد رشد به 12425 میلیارد ریال افزایش یافت و تحقق آن به 6319 میلیارد ریال رسید. در سال 1398 با افزایش 22 درصدی، خیرین 15118 میلیارد ریال را متعهد شدند.

در مجموع 86 درصد از خیرین مدرسه ساز کشور را اشخاص حقیقی (69 درصد آقایان و 17 درصد را خانم ها) و 14 درصد را اشخاص حقوقی نظیر بانک ها، شرکت های فراوری صنایع خودرو و ... تشکیل داده اند.

در سال 1396 در مجموع 4859 کلاس درس با مشارکت خیرین مدرسه ساز به بهره برداری رسید، این میزان در سال 1397 به 5990 کلاس درس افزایش یافت.

در سال 1398 نیز 6799 کلاس درس با مشارکت خیرین مدرسه ساز آماده و تحویل آموزش و پرورش شد.

کلاس های بهره برداری شده طی سال های 1396 تا 1398

افتتاح بیش از 13 هزار کلاس درس در سال 99

در سال 1396، تعداد 1830 پروژه در قالب 7296 کلاس درس به بهره برداری رسید. در سال 1397 این میزان به2040 پروژه در قالب 9534 کلاس درس افزایش یافت، در سال 1398 نیز 2997 پروژه به بهره برداری رسید که 13777 کلاس درس را شامل می شد.

پیش بینی می گردد در سال 1399 نیز در صورت تخصیص کامل اعتبارات در حدود 13 هزار و 473 کلاس درس به بهره برداری برسد.

مجتمع های آموزشی حیات طیبه

اتمام تمام پروژه ها تا انتها سال 99

طرح ایجاد مجتمع های آموزشی و پرورشی روستایی و عشایری مبتنی بر تجمیع واحدهای آموزشی دوره های مختلف تحصیلی ذیل مدیریت واحد، تجربه جدیدی است که در اواخر سال 1388 شکل گرفت. این طرح به این نکته بنیادی تأکید دارد که با تمرکز امکانات و تجهیزات و مدیریت واحد و با افزایش اختیارات و مسؤولیت های آن ها می توان دسترسی به اهداف مورد نظر را تسهیل کرد.

مجتمع های آموزشی با توجه به مساحت گسترده، زیربنای بالا و حجم عملیات عمرانی بسیار، احتیاجمند اعتبارات بسیاری هستند؛ به همین سبب تعداد زیادی از این پروژه تا سال 1396 به صورت نیمه تمام باقی ماندند.

در سال 1397 برنامه ریزی جامعی به منظور فعال سازی و بهره برداری از این پروژه ها در دستور کار نهاده شد و تا انتها سال 1398 از مجموع 43 مجتمع آموزشی در دست احداث 12 مجتمع آموزشی به بهره برداری رسید.

مابقی پروژه ها نیز فعال و در دست اجرا نهاده شدند. پیش بینی می گردد در صورت تخصیص اعتبار مورد احتیاج، تمامی مجتمع های آموزشی کشور تا انتها سال 1399 به بهره برداری برسند.

جمع بندی اقدامات و اعتبارات

با توجه به موارد فوق الذکر؛ از لحاظ اعتبارات مصوب قانون بودجه با وجود فرایند کاهشی اعتبارات در شروع سال 1396، در سال های 1397، 1398 و 1399 میانگین رشد اعتبارات ملی در هر سال در حدود 80 درصد بوده است.

اعتبارات سال 1397 نسبت به سال 1396، 91 درصد، 1398 نسبت به سال 1397، 80 درصد و 1399 نسبت به سال 1398، 68 درصد رشد داشته است. بر همین اساس میانگین رشد سالانه اعتبارات طرح خیرین در هر سال(طی سال های 1396 الی 1399) در حدود 122 درصد بوده است.

شرایط اقدامات و اعتبارات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور طی سال های 1396 تا 1399 در این جدول ذکر شده است:

شرایط تعداد مدارس و کلاس های بهره برداری شده نیز نشان می دهد طی سال های 1396 الی 1398 در هر ماه به طور میانگین 429 کلاس درس به بهره برداری رسیده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "از ساخت وسازهای جدید تا تامین سیستم های گرمایشی مدارس" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "از ساخت وسازهای جدید تا تامین سیستم های گرمایشی مدارس"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید