وزنه برداری

سهراب امیدوار باقی ماند، حمله ناموفق کیانوش به رکورد جهان

رقابت های وزنه برداری گزینشی المپیک با حضور 2 ملی پوش ایرانی در دسته 96 کیلوگرم به سرانجام رسید.

23 آذر 1398