ماشین ملی ترک ها را چقدر جدی بگیریم؟

به گزارش وبلاگ فیسی بوک، ‬از‭ ‬دیشب‭ ‬که‭ ‬نخستین‭ ‬تصاویر‭ ‬رسمی‭ ‬از‭ ‬خودرو‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬برقی‭ ‬همسایه‭ ‬شمال غربی‭ ‬ما‭ ‬منتشر‭ ‬شده،‭ ‬موجی‭ ‬از‭ ‬تحسین‭ ‬و‭ ‬تمجید‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬اغراق‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬در‭ ‬شبکه های‭ ‬اجتماعی‭ ‬پا‭ ‬گرفته‭ ‬که‭ ‬طبیعی‭ ‬هم‭ ‬هست‭. ‬حرکت‭ ‬تازه‭ ‬ترک ها‭ ‬آنقدر‭ ‬جالب‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬بلندپروازانه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می رسد‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬بیننده ای‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خاورمیانه‭ ‬به‭ ‬تحسین‭ ‬وادار‭ ‬می کند‭. ‬خلق‭ ‬چنین‭ ‬خودرویی‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬محصولی‭ ‬الکتریکی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬کیفیت‭ ‬ظاهری‭ ‬کاری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬کمتر‭ ‬کشوری‭ ‬در‭ ‬اقلیم‭ ‬خاورمیانه‭ ‬برمی آید‭ ‬و‭ ‬قطعا‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬توان‭ ‬صادراتی‭ ‬ترکیه‭ ‬کمک‭ ‬شایانی‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ . ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬همه‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬نمایش‭ ‬دیشب‭ ‬رجب‭ ‬طیب‭ ‬اردوغان‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭ ‬را‭ ‬نباید‭ ‬واقعی‭ ‬دانست‭. ‬اینجا‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬دقیق تر‭ ‬درباره‭ ‬ابعاد‭ ‬پروژه‭ ‬خودرو‭ ‬ملی‭ ‬ترکیه‭ ‬خواهیم‭ ‬پرداخت‭.‬

ماشین ملی ترک ها را چقدر جدی بگیریم؟ خودروساز ترک هیچ اطلاعاتی درباره مشخصات فنی مدل سدان ارائه نکرده است؛گرچه طرح آن بی شباهت به نسل تازه کیا سراتو نیست!

‭ ‬از‭ ‬صنعتگری‭ ‬خصوصی‭ ‬تا‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو‭ ‬دولتی

نامش‭ ‬توگ‭ ‬است‭. ‬مخفف‭ ‬عبارت‭ ‬Türkiyenin Otomobili Giri s im Grubu‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬خودرو‭ ‬ملی‭ ‬ساخت‭ ‬ترکیه‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬جمعی‭ ‬از‭ ‬قطعه سازان‭ ‬بومی‭ ‬و‭ ‬بین المللی‭ ‬طی‭ ‬یک‭ ‬کنسرسیوم‭ ‬صنعتی‭ ‬بزرگ‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬حمایت‭ ‬کامل‭ ‬دولت‭ ‬ترکیه‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭. ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬نه تنها‭ ‬یک‭ ‬هدف‭ ‬اقتصادی‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬هدف‭ ‬سیاسی‭ ‬بزرگ‭ ‬برای‭ ‬معمار‭ ‬اقتصاد‭ ‬نوین‭ ‬ترکیه‭ ‬است‭. ‬بنابراین‭ ‬عجیب‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬رئیس جمهور‭ ‬ترکیه‭ ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬را‭ ‬مصداق‭ ‬بارز‭ ‬تحقق‭ ‬رویای‭ ‬بزرگ‭ ‬ترک ها‭ ‬برای‭ ‬داشتن‭ ‬برند‭ ‬بومی‭ ‬پیشرفته‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو‭ ‬لقب‭ ‬دهد ‭ ‬اما‭ ‬آیا‭ ‬می توان‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬حمایت‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬ساخت‭ ‬چنین‭ ‬خودرویی‭ ‬نائل‭ ‬شد؟‭ ‬طبیعتا‭ ‬نه‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬ترکیه‭ ‬چنین‭ ‬برنامه ای‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬یارانه‭ ‬توگ‭ ‬را‭ ‬زنده‭ ‬نگه‭ ‬دارد،‭ ‬قطعا‭ ‬یک‭ ‬دهه‭ ‬بعد‭ ‬چیزی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬برند‭ ‬در‭ ‬صحنه‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو‭ ‬باقی‭ ‬نمی ماند‭. ‬اتفاقا‭ ‬تنها‭ ‬شانس‭ ‬موفقیت‭ ‬احتمالی‭ ‬توگ‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬خارجی،‭ ‬تکیه‭ ‬بر‭ ‬توان‭ ‬بخش‭ ‬قطعه سازی‭ ‬پیشرفته‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قبلا‭ ‬در‭ ‬گزارشی‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کامل‭ ‬به‭ ‬ابعاد‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬صفحه‭ ‬پرداختیم‭. ‬جایی‭ ‬که‭ ‬نه تنها‭ ‬برندهای‭ ‬بومی‭ ‬که‭ ‬35‭ ‬برند‭ ‬بزرگ‭ ‬دنیای‭ ‬قطعه سازی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬لیست‭ ‬همکاران‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬درون‭ ‬کشور‭ ‬دارد‭. ‬

‭ ‬محصولات‭ ‬توگ‭ ‬چقدر‭ ‬می ارزند؟

برند‭ ‬توگ‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬پشتیبانی‭ ‬رجب‭ ‬طیب‭ ‬اردوغان،‭ ‬روی‭ ‬صادرات‭ ‬خودروهای‭ ‬برقی‭ ‬به‭ ‬اروپا،‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬آمریکای‭ ‬شمالی‭ ‬تمرکز‭ ‬کرده،‭ ‬شب‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬کلاس‭ ‬کراس اوورهای‭ ‬شهری‭ ‬سایز‭ ‬C‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬سدان های‭ ‬سایز‭ ‬C‭ ‬پرده‭ ‬برداشت‭. ‬کارخانه‭ ‬توگ‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬صنعتی‭ ‬بورسا‭ ‬افتتاح‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬4300نفر‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬مستقیما‭ ‬مشغول‭ ‬کار‭ ‬کند‭. ‬خودروهای‭ ‬توگ‭ ‬را‭ ‬پینین‭ ‬فارینا،‭ ‬همان‭ ‬شرکتی‭ ‬که‭ ‬شریک‭ ‬ایران‭ ‬خودرو‭ ‬هم‭ ‬بود‭ ‬طراحی‭ ‬می کند‭ ‬و‭ ‬قطعاتش‭ ‬را‭ ‬مجموعه سازان‭ ‬چندملیتی‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬ترکیه‭ ‬می سازند‭.‬

معرفی‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬خودرو‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬رسانه های‭ ‬منتقد‭ ‬اردوغان،‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬نمایش‭ ‬سیاسی‭- ‬رسانه ای‭ ‬تقلیل‭ ‬دادند،‭ ‬حرکتی‭ ‬هوشمندانه‭ ‬اما‭ ‬توام‭ ‬با‭ ‬اغراق (‬پروپاگاندا‭(‬بود‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬واقعیات‭ ‬را‭ ‬نمی گفت‭. ‬برای‭ ‬نمونه‭ ‬خودرو‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬سال‭ ‬2022‭ ‬به‭ ‬خط‭ ‬تولید‭ ‬بیاید‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬یعنی‭ ‬محصولی‭ ‬که‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مصرف کنندگان‭ ‬می رسد‭ ‬از‭ ‬امروز‭ ‬طرحش‭ ‬لو‭ ‬رفته‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬طرح‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬خودروهای‭ ‬پورشه‭ ‬یا‭ ‬مرسدس‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬بازه‭ ‬زمانی‭ ‬تولید‭ ‬هم‭ ‬بسیار‭ ‬زیاد‭ ‬است،‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬حتما‭ ‬به‭ ‬نقطه‭ ‬ضعفی‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬فروش‭ ‬توگ‭ ‬بدل‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

ایراد‭ ‬دیگری‭ ‬که‭ ‬توگ‭ ‬دارد،‭ ‬مسئله‭ ‬هدف گذاری‭ ‬فروش‭ ‬است‭. ‬دست اندرکاران‭ ‬برند‭ ‬توگ‭ ‬اعلام‭ ‬کرده اند‭ ‬برای‭ ‬فاز‭ ‬نخست‭ ‬درنظر‭ ‬دارند‭ ‬تعداد‭ ‬175‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬بفروشند‭ ‬که‭ ‬عدد‭ ‬کمی‭ ‬نیست‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬توانایی های‭ ‬کیفی،‭ ‬رقابت‭ ‬خودرو‭ ‬در‭ ‬کلاس‭ ‬محصولات‭ ‬پریمیوم (‬نیمه‭ ‬لوکس) ‬و‭ ‬ابعاد‭ ‬فنی‭ ‬هم‭ ‬سطح‭ ‬محصولات‭ ‬گران قیمت‭ ‬جگوار،‭ ‬آئودی‭ ‬و‭ ‬ب‭.‬ام‭.‬و،‭ ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬شانس‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬عدد‭ ‬فروش‭ ‬حداقل‭ ‬در‭ ‬افق‭ ‬کوتاه‭ ‬مدت‭ ‬ندارد‭. ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تسلا‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬سادگی‭ ‬میسر‭ ‬نشد‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬هشت‭ ‬سال‭ ‬توانست‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬تولید‭ ‬سالانه‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬بگذرد‭.‬

فضای داخلی کابین توگ به آخرین تکنولوژی های روز دنیا مجهز است؛ از دوربین و مانیتور که جایگزین آینه های جانبی شده اند تا سیستم خودران

‭ ‬خودرو‭ ‬برقی‭ ‬ترک ها‭ ‬چه‭ ‬مشخصاتی‭ ‬دار د؟

توگ‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬خودرو‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬بیاید‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬مشخصات‭ ‬نمونه‭ ‬شاسی بلند‭ ‬افشا‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬رسانه های‭ ‬ترک زبان‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬مجله‭ ‬موتور1‭ ‬آمریکا‭ ‬منتشر‭ ‬شده،‭ ‬شاسی بلند‭ ‬بی نام‭ ‬توگ‭ ‬در‭ ‬نسخه‭ ‬پایه‭ ‬حدود‭ ‬300‭ ‬کیلومتر‭ ‬برد،‭ ‬200‭ ‬اسب‭ ‬بخار‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬شتابی‭ ‬معادل‭ ‬7‭.‬6‭ ‬ثانیه‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬با‭ ‬اینکه‭ ‬قیمتی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬اعلام‭ ‬نشده‭ ‬ولی‭ ‬ترک ها‭ ‬می گویند‭ ‬همین‭ ‬خودرو‭ ‬یک‭ ‬نسخه‭ ‬فول‭ ‬آپشن‭ ‬هم‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬400‭ ‬اسب‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬485‭ ‬کیلومتر‭ ‬برد‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬ظرف‭ ‬4‭.‬8‭ ‬ثانیه‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬100‭ ‬کیلومتر‭ ‬در‭ ‬ساعت‭ ‬می رسد‭. ‬این‭ ‬خودروساز‭ ‬که‭ ‬طبق‭ ‬برخی‭ ‬شنیده ها‭ ‬از‭ ‬پلتفرم‭ ‬و‭ ‬شاسی‭ ‬و‭ ‬معماری‭ ‬فنی‭ ‬برند‭ ‬چندملیتی‭ ‬کارما‭ ‬سود‭ ‬برده،‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬مستقیما‭ ‬با‭ ‬تسلا،‭ ‬پورشه،‭ ‬آئودی‭ ‬و‭ ‬جگوار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کلاس‭ ‬فشرده‭ ‬رقابت‭ ‬کند‭.‬ ‭ ‬شاسی بلند‭ ‬کوچک‭ ‬توگ‭ ‬به‭ ‬آخرین‭ ‬تکنولوژی های‭ ‬ارتباطی،‭ ‬رفاهی‭ ‬و‭ ‬ایمنی‭ ‬مجهز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬کابین‭ ‬خوش ساختی‭ ‬دارد‭ ‬گرچه‭ ‬هنوز‭ ‬هیچ‭ ‬بررسی،‭ ‬آزمایش‭ ‬یا‭ ‬تصویر‭ ‬واضحی‭ ‬از‭ ‬عملکرد‭ ‬ایمنی،‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬کارکرد‭‬آن‭ ‬منتشر‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬باید‭ ‬منتظر‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬دید‭ ‬سرمایه گذاری‭ ‬3.7‭ ‬میلیارد‭ ‬دلاری‭ ‬ترک ها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنعت،‭ ‬چه‭ ‬سرانجامی‭ ‬خواهد‭ ‬داشت؟

منبع: دیوار

به "ماشین ملی ترک ها را چقدر جدی بگیریم؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ماشین ملی ترک ها را چقدر جدی بگیریم؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید