شطرنج

شطرنج نوجوانان و نونهالان آسیا؛ قمی نایب قهرمان شد، عنوان سوم به موحد و پورآقابالا رسید

رده بندی پایانی بخش استاندارد مسابقات قهرمانی نوجوانان و نونهالان آسیا اعلام شد و پرنیان قمی عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد.

14 تیر 1398